Navigation
Bhagvad katha

Shree Hari ni Shiksha Patri ni agna mujab pavitr shravan mas ma bhagvad katha nu shravan karvu te agna mujab mehsana mandir ma ganshyam maharaj na shanidhya ma shashtri swami premprakashdasji na komal mukh thi katha nu raspan karavi rahya 6.